Σύνδεση
Ξέχασα τον κωδικό μου
Εγγραφή
homestyle
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 Σελίδα 5 από 5: << <


Γιατί Απέτυχε η Χαϊντεγκεριανή Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς για την επιδιόρθωσή της θα πρέπει να γίνει πιο Χαϊντεγκεριανή (Μέρος Τρίτο)

Εργαστήριο Dasein Lab, 2010

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εισήγησης του, ο Hubert Dreyfus παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο που συνδέεται η χαϊντεγκεριανής κατεύθυνσης μερλωποντιανή θεωρία για την νόηση με την νευροδυναμική θεωρία του Walter Freeman και τα εργαστηριακά ευρήματα της, καθώς και τη σημασία όλων αυτών στην έρευνα υπολογιστικών συστημάτων, που αποφεύγοντας το αδιέξοδο της κλασικής αναπαραστασιακής γνωσιακής προσέγγισης, ενδέχεται να οδηγήσει στην υλοποίηση μιας αυθεντικά Χαϊντεγκεριανής ΤΝ.

Διαβάστε περισσότερα
H οντολογική θεμελίωση της Περιβαλλοντικής Ηθικής στον Heidegger

Στο παρόν εξετάζονται εν συντομία τα κύρια σημεία της Χαϊντεγκεριανής οντολογίας που σχετίζονται με ηθικά ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο την φύση και την τεχνολογία. Παράλληλα δίνεται έμφαση στο ζήτημα της πλαισιοθέτησης. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2006]

Διαβάστε περισσότερα
Χαϊντεγκεριανή Οικο-φαινομενολογία: Dasein -κεντρισμός ή Βαθιά Οικολογία;

Το παρόν κείμενο περιγράφει το πώς σχετίζεται η θέση του Heidegger για το Dasein και το Μέσα στον Κόσμο Είναι, με σύγχρονες περιβαλλοντικές ιδεολογίες και οικολογικά κινήματα. Επιπρόσθετα, εστιάζει στο πρόβλημα της εγγενούς αξίας και διερευνά το ενδεχόμενο το θεωρητικό πλαίσιο της Οικοφαινομενολογίας να είναι εν τέλει ανθρωποκεντρικό. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2006]

Διαβάστε περισσότερα
Η τρομοκρατία, η ηθική αυτονομία και το δικαίωμα της ανυπακοής και της αντίστασης στις σύγχρονες δημοκρατίες

Στην εισήγηση αυτή θα εξετάσω συνοπτικά τη σχέση του δικαιώματος της ανυπακοής (θεσμοθετημένης και παράνομης) με τη συλλογική βούληση και τη δημόσια λογική, στο βαθμό που αυτές επιδρούν στη δυνατότητα διατήρησης της ηθικής αυτονομίας, μέσα στα φιλελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2006]

Διαβάστε περισσότερα
Τρομοκρατία και Ένοπλη Βία: Εννοιολογικές Διαφορές, Ηθική Αξιολόγηση και Εξέταση του φαινομένου στα «Δημοκρατικά» καθεστώτα και έμφαση στην Ελληνική Εμπειρία

Στόχος του παρόντος δοκιμίου μου είναι να προσεγγίσω: 1) την έννοια της τρομοκρατικής δράσης και την ηθική της διάσταση. 2) την διαφορά του χαρακτήρα της ένοπλης βίας σε ολοκληρωτικά και δημοκρατικά καθεστώτα και 3) την ηθική αξιολόγηση των πράξεων αυτών, ειδικά μέσα από την ελληνική εμπειρία. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2005]

Διαβάστε περισσότερα
Wittgenstein: Διάλεξη Περί Ηθικής: Οι επιρροές από τον Paul Ernst

Στο δοκίμιο επιχειρείται η διασάφηση της έννοιας της απόλυτης αξίας όπως την εννοεί ο Wittgenstein στην Διάλεξη Περί Ηθικής και παράλληλα εξετάζονται οι ενδεχόμενες επιρροές του από τον θεωρητικό της λογοτεχνίας Paul Ernst. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2005]

Διαβάστε περισσότερα
Wittgenstein: Διάλεξη περί Ηθικής: To Απόλυτο και η Φυσιοκρατική Πλάνη

Στο δοκίμιο παρουσιάζονται περιληπτικά τα κύρια σημεία της Διάλεξης Περί Ηθικής του Wittgenstein και εξετάζεται το αν και σε ποιο βαθμό αντανακλάται στην ομιλία του το Tractatus. Παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο λογικών σφαλμάτων που σχετίζονται με την έννοια της απόλυτης αξίας. Τέλος παρακολουθείται η αντιπαράθεση επί του κειμένου δύο σύγχρονων ελλήνων σχολιαστών. [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2005]

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 5 από 5: << <
Top