Το site βρίσκεται υπό ανακατασκευή.

Παρακολουθείστε το Πρόγραμμα του DaseinLab για το 2015-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.facebook.com/DaseinLab
Tel.: 210 7788778, Email: daseinlab@yahoo.com