Σύνδεση
Ξέχασα τον κωδικό μου
Εγγραφή
homestyle
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Homo Ludens - Urban Dramaturgy Explorations

10-01-2024 20:49

Το Homo Ludens είναι μια αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό τη διασύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας και του πολιτισμού μέσω του παιχνιδιού. Το τρίπτυχο Παιχνίδι – Τέχνη και Πολιτισμός στην Πόλη αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης των δράσεων του οικοσυστήματος που δημιουργείται σταδιακά εντός του Homo Ludens από ερευνητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, και γενικότερα ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, τεχνολογικούς και θεσμικούς φορείς.

Το όραμα του Homo Ludens είναι να αποτελέσει έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας και πολιτισμού, εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας την ψηφιακή πολιτιστική εμπειρία διεθνώς.

Κατά το 2023 τα μέλη του οικοσυστήματος ανέπτυξαν ερευνητικά μια πληθώρα πιλοτικών δράσεων και πρότυπων εφαρμογών που διαχωρίζονται σε τέσσερις ενότητες:

α) Πολιτιστικοί Αλληλεπιδραστικοί Χάρτες
β) Τοποειδικά Θεματικά Δρώμενα
γ) Παιχνίδια Πόλης
δ) Επιμορφωτικά και Εκπαιδευτικά Quiz.

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές αφού δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν, μπορούν να εμπλουτιστούν με ψηφιακά εργαλεία όπως ενδεικτικά, παραγωγική ΤΝ (έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε πολλές εφαρμογές), επαυξημένη πραγματικότητα και οπτικοακουστικές επεκτάσεις, geolocation κ.α.


Top