Σύνδεση
Ξέχασα τον κωδικό μου
Εγγραφή
homestyle
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

11-01-2019 16:01

Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό γίνεται μια συστηματική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στα προβλήματα της Γνωσιολογίας, της Μεταφυσικής και της Ηθικής. Συγκεκριμένα εξετάζονται συνοπτικά τα ζητήματα: Τι είναι γνώση; Τι είναι Αλήθεια; Το πρόβλημα ρεαλισμού -αντιρεαλισμού, Το πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης, Η σχέση Νου - Σώματος κ.α. καθώς και διαχρονικά ερωτήματα της φιλοσοφίας όπως το πρόβλημα του Όντος και τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού.

Είδος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Απόφοιτους ΑΕΙ

Διδακτικές Ώρες: 20

Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ακαδημία Πλάτωνος / MIS: 364499

Έτος: 2012 - 2013 - 2014 - 2015

Status: Κλειστό

Ψηφιακή Τάξη: https://eclass.uoa.gr/courses/PPP474/

Syllabus (συνοπτικά):
Εισαγωγή στη Γνωσιολογία (Μέρος 1ο): τι είναι γνώση -ποιες οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ύπαρξή της -η δικαιολόγηση της γνώσης και οι πεποιθήσεις -θεμελιοκρατία, συνεκτικισμός, πλαισιοκρατική θεωρία- το πρόβλημα Gettier- τα όρια της γνώσης: δογματισμός, επιστημονική εγκυρότητα και σκεπτικισμός -απόλυτη ή σχετική γνώση- πηγή γνώσης: αισθήσεις ή νους; -ορθολογισμός, εμπειρισμός, κριτική θεωρία -αντικειμενική ή υποκειμενική γνώση, ρεαλισμός, ιδεαλισμός, επιστημονικός ρεαλισμός.

Εισαγωγή στη Γνωσιολογία (Μέρος 2ο): Η γνώση ως διαδικασία επαλήθευσης -τι είναι αλήθεια: θεωρία αντιστοιχίας -θεωρία συνάφειας -πραγματισμός -ενορατική θεωρία -πλεοναστική, μινιμαλιστική θεωρία -σχήμα Tarski- σημασιολογική θεωρία της Αλήθειας.

Εισαγωγή στη Μεταφυσική (Μέρος 1ο): Τι είναι η Μεταφυσική, πώς προήλθε ο όρος -ποια είναι τα κύρια προβλήματα- τι εννοούμε όταν λέμε ον -η διερεύνηση της πρώτης αρχής και τα φιλοσοφικά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού: κοσμολογικά, οντολογικά, ηθικά, πραγματιστικά επιχειρήματα.

Εισαγωγή στη Μεταφυσική (Μέρος 2ο): Ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρείται κάτι ον; - οι κατηγορίες κατά τον Αριστοτέλη- η έννοια της ουσίας -τα καθέκαστα και τα καθόλου: πραγματογρατία, ονοματοκρατία, ομοιοκρατία- η έννοια της ύπαρξης και η αναφορά σε φανταστικά όντα- το πρόβλημα της ταυτότητας- πληροφοριακές δηλώσεις ταυτότητας- πρωτεύουσες και δευτερεύουσες ιδιότητες των όντων- το ζήτημα της λογικής συνέπειας.

Εισαγωγή στη Μεταφυσική (Μέρος 3ο): Ανθρώπινη νόηση και τεχνητή νοημοσύνη- Turing Test- Λειτουργισμός- ο εγκέφαλος ως υπολογιστής- Η αιτιακή σχέση νοητικών και φυσικών φαινομένων- δυισμός – επιφαινομεναλισμός- εξαλειπτικός υλισμός- οι θεωρίες αναγωγής των νοητικών φαινομένων στα φυσικά φαινόμενα: λογικός συμπεριφορισμός, θεωρία ταυτότητας τύπου προς τύπο- οι μη αναγωγικές θεωρίες: ανώμαλος μονισμός, φυσικαλισμός επιγένεσης, θεωρία της ανάδυσης.

Το πρόβλημα της Ελευθερίας της Βούλησης: Η έννοια της Βούλησης- Γιατί είναι σημαντική η Ελεύθερη Βούληση; - Η έννοια της ηθικής πράξης και της ηθικής ευθύνης- Καθαρή βούληση και κατηγορική προσταγή– Οι φυσικοί περιορισμοί και η ελεύθερη βούληση – Ελευθερία και Αναγκαιότητα- Σκληρός και ήπιος ντετερμινισμός- Η θεωρία της συμβατοκρατίας– Η φυσικοποίηση της ελευθερίας της βούλησης – η προσωπική πολυπλοκότητα και η ατομική επιλογή.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το syllabus του μαθήματος
Top